Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân

Xem thêm
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃ
30/05/2020
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ AN ĐỒNG

Đông giáp xã An Khê
Tây giáp xã An Hiệp
Nam giáp tỉnh Hải Phòng và một phần DT giáp xã An Thái
Bắc giáp tỉnh Hải Dương